Когато лотосът разцъфне, споделя аромат и красота.